PERSONDATAPOLITIK FOR E-LÆRINGSPROGRAMMET REN VINDER

Om Anti Doping Danmark
Anti Doping Danmark (i det følgende ADD) er en selvejende offentlig myndighed under Kulturministeriet. ADD's virke er reguleret i Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 7.11.2015).

ADD behandler personoplysninger
ADD behandler personoplysninger, når du gennemfører Ren Vinder, og efter Persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Det gør vi i denne privatlivspolitik.

Hvilke oplysninger bliver registreret og til hvilket formål?
Den enkelte brugers navn, e-mailadresse og tilknytning til specialforbund registreres i programmet. Dette øger brugervenligheden af programmet og giver dig mulighed for at gennemføre kurset af flere omgange.

Retsgrundlaget for ADD's behandling af dine personoplysninger er det samtykke, du giver til, at ADD behandler dine personoplysninger som anført. Uden samtykket kan du ikke gennemføre Ren Vinder. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage via din profilside, og i så fald sletter vi dine personoplysninger i systemet, incl. dit kursusbevis.

ADD indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at opfylde de nævnte formål (Dataminimering), og ADD er forpligtet til at sikre, at personoplysningerne er rigtige og at evt. fejl rettes (Rigtighed).

Registrering af gennemførte cases benyttes tillige til statistiske formål og til at videreudvikle programmet.

Du kan bede ADD om via e-mail at sende dig opsummeringer for de enkelte moduler og kursusbevis for at have gennemført Ren Vinder.

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvordan bruges de?
Oplysninger om, at du har gennemført Ren Vinder, registreres af ADD. ADD kan videregive dine oplysninger til det specialforbund, du har registreret, da du oprettede dig som bruger. Dette er særligt nyttigt i de tilfælde, hvor dit specialforbund stiller krav om, at du gennemgår Ren Vinder, f.eks. hvis du er udtaget til Prioriteret Testgruppe i ADD.

Dit navn og din e-mailadresse vil ikke blive benyttet til andre formål end de ovenfor nævnte. F.eks. videregiver ADD ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Sikring af oplysninger og sletning af data
Alle oplysninger lagres på en lukket database. Eftersom kun e-mailadresse, navn og tilhørsforhold til specialforbund registreres, anses risikoen for misbrug af oplysningerne som meget lille.

ADD gemmer dine personoplysninger i 3 år fra den dato, hvor du har gennemført Ren Vinder. Herefter slettes de.

Ren Vinder er baseret på de internationale antidopingregler (World Anti Doping Code), som senest blev ændret 1. januar 2015. Næste ændring er ventet pr. 1. januar 2021. Herefter vil Ren Vinder skulle revideres, og alle registrerede personoplysninger vil blive slettet.

Anti Doping Danmark / juni 2018