PERSONDATAPOLITIK FOR E-LÆRINGSPROGRAMMET REN VINDER
Denne erklæring redegør for anvendelse, beskyttelse og brug af personlige oplysninger i forbindelse med brug af e-læringsprogrammet Ren Vinder.

Alle data behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer for applikationer, hvor personfølsomme oplysninger indgår.

HVILKE OPLYSNINGER BLIVER REGISTRERET OG TIL HVILKET FORMÅL?
Den enkelte brugers navn, e-mailadresse og tilknytning til specialforbund registreres i programmet. Dette øger brugervenligheden af programmet, og giver brugeren mulighed for at gennemføre kurset af flere omgange.

Registrering af gennemførte cases benyttes tillige til statistiske formål og til at videreudvikle programmet.

Du kan bede om at modtage opsummeringer for de enkelte moduler og kursusbevis for at have gennemført Ren Vinder på e-mail.

HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER, OG HVORDAN BRUGES DE?
Oplysninger om at du har gennemført Ren Vinder registreres af Anti Doping Danmark og kan videregives til det specialforbund, du har registreret, da du oprettede dig som bruger. Dette er særligt nyttigt i de tilfælde hvor dit specialforbund stiller krav om du gennemgår Ren Vinder (fx hvis du er udtaget til Prioriteret Testgruppe).

Dit navn og din e-mailadresse vil ikke blive benyttet til andre formål end de ovenfor nævnte.

SIKRING AF OPLYSNINGER OG SLETNING AF DATA
Alle oplysninger lagres på en lukket database. Eftersom kun e-mailadresse, navn og tilhørsforhold til specialforbund registreres anses risikoen for misbrug af oplysningerne som meget lille.

Programmet er baseret på de internationale antidopingregler som trådte i kraft 1. januar 2015. Oplysninger vil blive slettet når programmet revideres i henhold til nye internationale antidopingregler (World Anti-Doping Code), noget som normalt sker hvert 6. år.

Anti Doping Danmark / juni 2015